CBMD | Çocuk Beslenme Metabolizma Derneği

Akdeniz Bölgesi
Tetkik Yapıldığı Kurum Örneklem Tetkik Yapıldığı Laboratuvar Telefon
ADANA      
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Amonyak Keton Kan gazı Laktat Homosistein Asit fosfataz Biyokimya
  Kan  Laktik asit Piruvik asit Fenilalanin/Tirozin Biotinidaz enzim Spot kan karnitin profil ve aminoasit Aminoasit kromatografisi Kantitatif aminoasit (HPLC) Çok uzun zincirli yağ asitlerı (VLCFA) Metabolizma Laboratuvarı
  Kan  Vitamin A/E Aril sulfataz A Biotinidaz enzim Spot kan karnitin profil ve aminoasit Kantitatif aminoasit (HPLC) Çok uzun zincirli yağ asitlerı (VLCFA) GALT enzim aktivitesi Lökosit sistin düzeyi Total/ serbest karnitin Hizmet Alımı (Dış laboratuvar)
  İdrar İdrar orotik asit İdrar sistin-Homosistin ayrımı İdrarda fenilpirüvik asit İdrarda alfa-keto asit İdrarda mukoolisakkarit İdrarda aseton İdrarda şeker (Benedict testi) İdrarda metilmalonik asit İdrarda sülfit testi* İdrar şeker kromotografisi İdrar amino asit kromatografisi İdrarda homogentisik asit tarama İdrar porfobilinojen İdrar ürobilinojen İdrar aminoasit analizi İdrar organik asit analizi Metabolizma Laboratuvarı
  İdrar İdrarda total GAG Hizmet Alımı (Dış laboratuvar)
  BOS Aminoasit Laktik asit Pirüvik asit Metabolizma Laboratuvarı
Adana Şehir Hastanesi  Kan Amonyak Laktat (kan gazında) Homosistein Biyokimya
  Kan Biotinidaz enzim aktivitesi Kan aminoasit (HPLC) Fenialanin+tirozin kısa panel Çok uzun zincirli yağ asitlerı (VLCFA) Fitanik ve pristanik asit Asit fosfataz Laktik asit Piruvat Serbest karnitin düzeyi Spot kan karnitin profil ve aminoasit Vitamin E Kısa lizozomal panel (GM1 gangliosidozis / MPS Tip IV B: Beta galaktosidaz, Tay Sachs – GM2 hastalığı: Beta hekzozaminidaz A, Sandhoff – GM2 hastalığı: Beta hekzozaminidaz A+B, Krabbe hastalığı: Beta galaktoserebrosidaz, Metakromolökodistrofi: Arilsülfataz A) Hizmet Alımı (Dış laboratuvar)
  İdrar İdrar aminoasit (HPLC) İdrar organik asit İdrar şeker kromatografisi Hizmet Alımı (Dış laboratuvar)
  BOS Aminoasit Hizmet Alımı (Dış laboratuvar)
ANTALYA      
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Amonyak Laktik asit Piruvik asit Fabry hastalığı: Alfa galaktosidaz A Gaucher hastalığı: Beta glukosidaz GM1 gangliosidozis / MPS Tip IV B: Beta galaktosidaz Niemann Pick A-B hastalığı: Sfingomyelinaz Pompe hastalığı: Alfa glukosidaz MPS Tip I: Alfa-L-Iduronidaz Fenilalanin, plazma aminoasitlerinde Biotinidaz enzim (kantitatif) Açilkarnitin profiil ve aminoasit Çok uzun zincirli yağ asitlerı (VLCFA) Biyokimya
  İdrar İdrar GAG İdrar organik asit Redüktan madde 24 saatlik idrarda porfirin düzeyleri İdrar okzalik asit Sülfit testi Biyokimya
  BOS Aminoasit Laktik asit Piruvik asit Biyokimya
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan Amonyak Laktat Biyokimya
  Kan Homosistein Biotinidaz enzim aktivitesi Spot kan karnitin profil ve aminoasit Kan aminoasit (HPLC) Çok uzun zincirli yağ asitlerı (VLCFA) Vitamin A/E Hizmet Alımı (Dış laboratuvar)
  İdrar İdrar aminoasit (HPLC) İdrar organik asit İdrar indirgen madde Hizmet Alımı (Dış laboratuvar)
  BOS Aminoasit Hizmet Alımı (Dış laboratuvar)
DİYARBAKIR      
SBÜ Gazi Yaşargil EAH ve Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Kan Amonyak Fenilalanin Spot kan karnitin profil ve aminoasit Kan aminoasit (HPLC) Biyokimya
  Kan Homosistein Çok uzun zincirli yağ asitlerı (VLCFA) Hizmet Alımı (Dış laboratuvar)
  İdrar İdrar aminoasit (HPLC) İdrar redüktan madde Biyokimya
  İdrar İdrar organik asit İdrar şeker kromatografisi Hizmet Alımı (Dış laboratuvar)
  BOS Aminoasit Biyokimya
Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi      
  Kan Amonyak Fenilalanin Spot kan karnitin profil ve aminoasit Kan aminoasit (HPLC) Biyokimya
  Kan Homosistein Çok uzun zincirli yağ asitlerı (VLCFA) Hizmet Alımı (Dış laboratuvar)
  İdrar İdrar aminoasit (HPLC) İdrar redüktan madde Biyokimya
  İdrar İdrar organik asit Hizmet Alımı (Dış laboratuvar)
  BOS Aminoasit Biyokimya
GAZİANTEP      
Gaziantep Cengiz Gökçek Çocuk Hastanesi Kan Amonyak Kan gazı (laktat) Biotinidaz enzim aktivitesi Spot kan karnitin profil ve aminoasit Kan aminoasit (HPLC) Homosistein Çok uzun zincirli yağ asitlerı (VLCFA) Biyokimya +  Hizmet Alımı (Dış laboratuvar)
  İdrar İdrar aminoasit (HPLC) İdrar organik asit Hizmet Alımı (Dış laboratuvar)
  BOS Aminoasit Hizmet Alımı (Dış laboratuvar)
ŞANLIURFA      
  Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Amonyak  Biyokimya
  Kan Homosistein Biotinidaz enzim aktivitesi Kan aminoasit Spot kan karnitin profil ve aminoasit D vitamini Metabolizma Laboratuvarı
  İdrar İdrar aminoasit İdrar organik asit (LCMS) İdrarda indirgen madde Metabolizma Laboratuvarı
  BOS Aminoasit Metabolizma Laboratuvarı
 
3WTURK CMS v8.3.1